Cửa lưới chống muỗi là một sản phẩm có tác dụng ngăn ngừa cách ly côn trùng địch hại bay vào nhà cắn,đốt trích,

Bảo vệ tuyệt đối với hàng rào bảo vệ các loại côn trùng như,muỗi,kiến,mối,ruồi,bọ,sâu bướm,và đặc biệt kiến ba khoang

Có nhiều lọi cửa lưới chống muỗi như cửa lưới dạng xếp,cửa lưới dạng lùa,cửa lưới dạng tự cuốn, và còn rất nhiều loại khác

Cấu tạo gồm khung nhôm định hình có mấy loại màu cơ bản như màu trắng xám,màu trắng sứ,màu đen,màu vân gỗ

Phần lưới gồm sác sợi thủy tinh hoặc có loại làm bằng sợi Inox đan nhỏ tạo thành,mmawst lưới siêu nhỏ chống được loại côn trùng

nhỏ nhất,bảo vệ tất cả thành viên trong gia đình